Kardiolog: Echo serca w diagnostyce kardiologicznej

echo serca dąbrowa górniczaEcho serca to nieinwazyjne i bezbolesne badanie, dzięki któremu kardiolog może uzyskać wiele informacji pozwalających na ocenę pracy serca. Badanie zaliczane jest do badań diagnostyki obrazowej. Polega na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Dzięki temu możliwa jest nie tylko ocena struktur anatomicznych serca, ale także ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych oraz przepływu krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych i naczyń wieńcowych.

Badanie może przyjąć postać badania przezklatkowego, przezprzełykowego, obciążeniowego, kontrastowego oraz wewnątrzsercowego. Rodzaj zaleconego badania zależy od ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz zgłaszanych objawów.

Kiedy kardiolog może zalecić echo serca?

USG serca to badanie rekomendowane dla osób, u których występują zaburzenia w pracy tego narządu. Wskazaniem do przeprowadzenia badania ultrasonograficznego są m.in. szmery, problemy z rytmem serca oraz trudne do wyjaśnienia bóle w obrębie klatki piersiowej. Elektrokardiografia jest również badaniem, które powinno być przeprowadzane okresowo u pacjentów cierpiących na poważne choroby serca:

 • chorobę niedokrwienną,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • zapalenie wsierdzia,
 • chorobę zakrzepową,
 • przebyte zawały.

Wskazaniem do przeprowadzenia USG serca jest również zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze. Powikłania tego schorzenia mogą dotykać mięśnia sercowego i prowadzić do przerostów w obrębie lewej komory.

Jakie choroby można zdiagnozować przy pomocy USG serca?

Echo serca jest bardzo pomocnym badaniem diagnostycznym, które umożliwia wykrywanie szeregu zmian wpływających na prawidłową pracę serca, w tym zmian chorobowych kwalifikujących się do leczenia. Podczas badania wykrywa się m.in.:

 • uszkodzenia spowodowane zawałem serca,
 • niewydolność serca,
 • wrodzone choroby serca,
 • problemy z prawidłową pracą zastawek serca,
 • kardiomiopatię,
 • zapalenie wsierdzia.

USG serca: Dąbrowa Górnicza

Pacjentów zainteresowanych wykonaniem badania diagnostycznego USG serca zachęcamy do skorzystania z pomocy NZOZ Mistaza. Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na badania. Badania przeprowadzamy z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury diagnostycznej, co przekłada się na ich wysoką jakość i wartość dla procesu diagnostycznego.

W celu umówienia dogodnego terminu badania prosimy o kontakt z Rejestracją NZOZ Mistaza. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą USG tarczycy w Dąbrowie Górniczej!