Harmonogram przyjęć
Pn. Wt. Śr. Czw. Pt.
10:00-18:00 10:00-18:00
W NZOZ Mistaza przyjmuje:
mgr Ewa Anielczyk- Woch

Podstawowe informacje o mnie:

Ewa Anielczyk – Woch – psycholog, psychoterapeuta (obecnie w trakcie procesu certyfikacji).

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas/Wydział Nauk Humanistycznych w Sosnowcu (jednolite studia magisterskie z zakresu psychologii o specjalności klinicznej i osobowości oraz psychologii zarządzania). Absolwentka całościowego 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej oraz psychodramy Śląskiej Szkoły Psychoterapii, atestowanego przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Podstawowymi kierunkami powyższego szkolenia były podejścia psychodynamiczne oraz psychodramatyczne uzupełnione podejściem systemowym, behawioralno- poznawczym i humanistycznym.

Posiadam certyfikat Asystenta Psychodramy I stopnia Europejskiego Stowarzyszenia Psychodramy (PAFE).

W pracy psychoterapeutycznej łączę podejście psychodynamiczne z psychodramatycznym wg Moreno. Wybrałam tą metodę ze względu na to, że umożliwia ona głębokie zrozumienie człowieka w całej jego złożoności. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe; uczestniczę w szkoleniach, konferencjach, stażach. Dbam, aby wykonywana przeze mnie praca przyniosła jak najwięcej korzyści osobom poszukującym u mnie pomocy.

Pracuję z zaangażowaniem i pasją. Zależy mi, aby mówiąc o swoich problemach i analizując swój wewnętrzny świat, Pacjenci czuli się bezpiecznie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dodatkowo jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Odbyłam własną, indywidualną oraz grupową psychoterapię w nurcie psychodynamicznym.

Poniżej przedstawiam przykłady trudności, z którymi pracuję:

 • Leczenie depresji, stanów lękowych, nerwic, kompulsji, zmian nastroju.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Terapia po traumach.
 • Problemy z przemocą, agresją, kontrolą emocji.
 • Zaburzenia snu, koszmary, bezsenność.
 • Problemy psychosomatyczne, symptomy fizyczne, radzenie sobie z długotrwałymi chorobami.
 • Problemy małżeńskie, rodzinne, konflikty w pracy i życiu codziennym.
 • Niska samoocena, brak kreatywności, potrzeba twórczego rozwoju.
 • Wypalenie zawodowe, trudności w pracy.
 • Żałoba po stracie, poczucie samotności i niezrozumienia.
 • Apatia, utrata sensu i chęci do życia.
 • Trudności w przejściu kryzysów rozwojowych. Np. separacja od rodziny, rodzicielstwo itd.

Zakres usług:

konsultacja psychologiczna (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)

Jeśli pojawimy się w gabinecie psychologa, to pierwsze spotkanie będzie miało charakter konsultacyjny i będzie punktem wyjścia do dalszych spotkań: doradczych, diagnostycznych lub terapeutycznych. Podczas konsultacji wstępnej psycholog powinien zdobyć podstawową wiedzę na temat naszego problemu z którym przyszliśmy. Psycholog nie zdejmie z nas kłopotu, jednak pomoże wytyczyć kierunek, abyśmy mogli sobie z nim poradzić. W wyniku konsultacji psycholog wskaże adekwatny do naszego problemu sposób dalszej pomocy:

 1. poradę lub psychoedukację
 2. kompleksową diagnostykę psychologiczną
 3. psychoterapię indywidualną
 4. psychoterapię grupową
 5. psychoterapię rodziny lub pary
 6. specjalistyczne konsultacje lekarskie (np. psychiatryczna, neurologiczna i in.)

Psycholog może także przekierować nas do innego specjalisty, jeśli uzna, że nasze trudności mają inne podłoże niż psychologiczne.

Konsultacja psychologiczna to w zależności od potrzeby od jednego do pięciu spotkań. Czas trwania jednego spotkania to 50 minut. Cena 180zł.  

 

porada psychologiczna (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)

Porada psychologiczna jest krótkoterminową formą pomocy psychologicznej, która daje możliwość rozwiązania konkretnego problemu poprzez zrozumienie jego przyczyn oraz wypracowanie bardziej konstruktywnych, różnorodnych i skutecznych sposobów radzenia sobie z danymi trudnościami.

Poradnictwo ma na celu pomoc o charakterze wspierającym w trudnościach związanych ze zmianami życiowymi, w trudnościach z przystosowaniem się do nowej sytuacji, a także kiedy pojawia się problem z podjęciem nowych działań lub trudność w realizacji własnych potrzeb.

Poradnictwo jest formą pomocy osobom zwykle dobrze funkcjonującym, w których przypadku psychoterapia nie jest konieczna w celu poradzenia sobie ze zgłaszanym problemem, a trudności tych osób nie wynikają z głębszych problemów jak np. nieprawidłowa struktura osobowości. Aby to stwierdzić potrzebna jest wizyta konsultacyjno-diagnostyczna.

Poradnictwo psychologiczne obejmuje kilka do kilkunastu spotkań. Jedno spotkanie trwa 50 min. Cena 180zł.  

 

psychoterapia indywidualna (dorośli, seniorzy)

Psychoterapia indywidualna, to na ogół dłuższa i głębsza praca z pacjentem, w trakcie której ma on okazję przyjrzeć się swoim problemom z różnych perspektyw, zobaczyć w jaki sposób na to, co obecnie się dzieje w jego życiu, mogą wpływać wydarzenia z przeszłości, poznać w jaki sposób funkcjonuje, co przeżywa, co go powstrzymuje przed dokonaniem istotnych zmian w życiu….

Praktycznie każda psychoterapia indywidualna jest nieco inna, bo pracujemy nad innymi sprawami i każdy pacjent jest innym człowiekiem, co często pociąga za sobą także nieco inne metody pracy psychologicznej. Psychoterapeuta, dostosowując się do potrzeb pacjenta, niejako „konstruuje” dla niego proces psychoterapii – reaguje na potrzeby, dostosowuje tempo pracy, dba o samopoczucie pacjenta, proponuje metody pracy i techniki, kontroluje postępy. Czasami psychoterapia to jedynie kilkanaście spotkań z psychoterapeutą, czasami zaś kilka lat cotygodniowych intensywnych emocjonalnie i intelektualnie sesji, towarzyszenie drugiej osobie w rozwoju, wprowadzaniu kluczowych zmian w życiu, podejmowaniu wyzwań albo też wspieranie jej w radzeniu sobie z kolejnymi stratami.

To, co jest wspólne, to spotkanie dwojga ludzi: pacjenta i terapeuty w przestrzeni gabinetu, relacja która stopniowo się między nimi rozwija, wspólne ustalenia, nad czym pracujemy i dokąd zmierzamy (cele) oraz wreszcie praca na rzecz pacjenta nad tym, co jest przyczyną cierpienia w jego życiu.

Psychoterapia indywidualna trwa zwykle co najmniej pół roku, często dużo dłużej. Spotykam się z pacjentem co tydzień o ustalonej porze. Niekiedy, na przykład w kryzysowych momentach życia pacjenta, możliwe są intensywniejsze formy pracy z psychoterapeutą – dwa razy w tygodniu, dwie sesje po sobie. Czasami, zwykle pod koniec procesu terapii, sesje mogą odbywać się rzadziej – raz na dwa tygodnie czy raz na miesiąc.

Każde spotkanie trwa 50 minut. Cena 180zł.

 

interwencja kryzysowa (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)

Jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku. Pomaga odnaleźć się w trudnej, życiowej sytuacji i zmobilizować zasoby niezbędne do lepszego poradzenia sobie. Czasami wyjściu z kryzysu pojawia się potrzeba kontynuowania kontaktu w formie psychoterapii.

Czas trwania sesji 50 minut. Cena 180zł.

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu.